Tải tài liệu dự án tại đây:

STT

Tên tài liệu

Link download

1

Flyer Vinhomes Times City – Park Hill PREMIUM

Xem tài liệu

2

Brochure – Park Hill PREMIUM

Xem tài liệu

3

Layout tòa Park 9 – Park Hill PREMIUM

Xem tài liệu

4

Layout tòa Park 11 – Park Hill PREMIUM

Xem tài liệu

5

Bảng nguyên vật liệu và trang thiết bị Park Hill PREMIUM bán hoàn thiện

Xem tài liệu

6

Bảng nguyên vật liệu và trang thiết bị Park Hill PREMIUM hoàn thiện

Xem tài liệu